Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zapraszają do udziału w 30. Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

“ROZWÓJ KU ZDROWIU: MIĘDZY PROGRESEM A REGRESEM”

która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 r. w Gdańsku.

Ostatnie dwa lata w szczególności zwróciły naszą uwagę na szacunek wobec wartości jaką jest zdrowie. Społeczeństwa i jednostki stanęły wobec nowych zadań rozwojowych wymagających kompensacji strat i adaptacji do zmiennych warunków życia. Na aktualności zyskały ponownie pytania o dobrostan i zdrowie jednostki w obliczu stawianych przez środowisko wyzwań.

Aby sprostać tym wyzwaniom, niewystarczające stają się modele klasyczne psychologii rozwojowej, określające rozwój jako zmiany wyłącznie progresywne wznoszące jednostkę na wyższe szczeble drabiny rozwojowej. Rozważania podejmowane podczas tegorocznej konferencji będą w szczególności kłaść nacisk na dynamikę rozwoju jako procesu reorganizacji o regresywnym i progresywnym charakterze.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, akcentując dynamikę rozwoju w ciągu życia, proponujemy zagadnienia przewodnie:

 • Typowe i nietypowe drogi rozwoju
 • Zdrowie psychiczne i objawy psychopatologiczne w rozwoju człowieka
 • Twórczość i meandry rozwoju
 • Język i komunikacja a rozwój w XXI wieku
 • Zmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowieka
 • Interwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życia
 • Współczesne technologie w służbie diagnozy rozwoju
 • Bliskie relacje interpersonalne w świecie realnym i w sieci
 • Społeczna partycypacja jako aktywność dla wzrostu / spadku jakości życia
 • Szkoła jako środowisko ku / przeciw zdrowiu
 • Nadzieja w rozwoju człowieka
 • Kultura materialna i duchowa jako dynamizm rozwoju
 • Rozwój w dobie mediów społecznościowych
 • Life Long Learning jako czynnik rozwoju
 • Neuropsychologiczne aspekty starzenia się i starości

Formy wystąpień:

 • Sympozjum tematyczne
 • Dyskusja panelowa
 • Wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie (15 minut)
 • Plakaty – Format A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej
 • Warsztaty (czas jednej jednostki warsztatowej to 90 minut). W uzasadnionych przypadkach warsztat może obejmować dwie jednostki (z przerwą) czyli 180 minut

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!